Handel in uittreksels en tentamens floreert

Body: 
Studieverenigingen en bedrijfjes hebben de calculerende studentontdekt en verkopen ze collegedictaten en samenvattingen vanboeken. De handel neemt toe. De vereniging van de Utrechtserechtenfaculteit JSVU heeft daarom onlangs de openingstijden vanhaar winkel verruimd. "Vlak voor de tentamenperiodes staan er dikkerijen voor de ingang", zegt Annemiek Dalenoord. "Iedere studenthaalt studiemateriaal bij ons."

Het commerciƫle bedrijfje JoHo Company, met winkels inLeiden, Groningen, Rotterdam en Amsterdam, heeft zich ook op detijdsbesparende student gericht. "Sommigen halen hun hele studie oponze uittreksels en tentamens", vertelt medewerkster Jessica. JoHoheeft daarnaast een website, die gelinkt is aan de pagina's vanUittreksels.nl. Daar kun je gratis complete werkstukken van hetinternet plukken.

Het fabriceren van collegedictaten is niet zo moeilijk. Zowelstudieverenigingen als JoHo maken gebruik van de aantekeningen vanijverige studenten. Die worden keurig uitgetypt en vervolgensaangeboden in de winkel.

Het maken van uittreksels van studieboeken ligt gevoeliger. Deauteurswet stelt duidelijke regels aan wat wel mag en wat niet mag.Om die regels te ontduiken, haalt de JoHo Company enkele trucjesuit. De naam van het betreffende boek wordt in de samenvatting nietgenoemd. Verder gooit JoHo de hoofdstukindeling om.

"Dat klinkt als een inbreuk op het auteursrecht", zegt LisetteBlankenstein van de stichting PRO, die gespecialiseerd is inpublicatie- en reproductierechten. "Om bestaande boeken samen tevatten, heb je de uitdrukkelijke toestemming nodig van de uitgeverof de schrijver van het boek." Blankenstein zegt de zaak voor tezullen leggen aan de overkoepelende organisatie van uitgevers. "Hetlijkt me een interessante affaire."

HOP, LK