Handicap

Body: 
Gehandicapte mentoren gaan zich in Utrecht inzetten om meergehandicapte studenten aan een baan te helpen. Het project isopgezet in samenwerking met de landelijke stichting Handicap &Studie. De provincie Utrecht ondersteunt het plan met een bijdragevan 60.000 gulden. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben totfinanciering van het project besloten omdat ze ontevreden zijn overhet feit dat slechts één op de drie studenten met eenhandicap een baan vindt. Begin volgend jaar gaan tien mentoren vanstart met hun begeleidend werk. Omdat de mentoren zelf een handicaphebben maar ook een passende baan wordt verwacht dat zij destudenten goed kunnen adviseren.

Gehandicapte mentoren gaan zich in Utrecht inzetten om meergehandicapte studenten aan een baan te helpen. Het project isopgezet in samenwerking met de landelijke stichting Handicap &Studie. De provincie Utrecht ondersteunt het plan met een bijdragevan 60.000 gulden. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben totfinanciering van het project besloten omdat ze ontevreden zijn overhet feit dat slechts één op de drie studenten met eenhandicap een baan vindt. Begin volgend jaar gaan tien mentoren vanstart met hun begeleidend werk. Omdat de mentoren zelf een handicaphebben maar ook een passende baan wordt verwacht dat zij destudenten goed kunnen adviseren.