Hegel en de politiek

Body: 
Deze week, tijdens het 22e congres van het InternationaleHegel-gezelschap, doen ruim honderd filosofen uit de hele wereld inUtrecht pogingen om het politiek-filosofische gedachtengoed van deDuitse idealist nieuw leven in te blazen . Thema van de conferentiedie tussen 26 en 29 augustus in het Educatorium plaatsvindt is:'Hegel's "sthetik; Die Kunst der Politik - Die Politik derKunst'.

Prof. dr W. van Reijen is de Utrechts organisator van debijeenkomst. "Al ruim twee eeuwen geleden waarschuwde Georg WilhelmFriedrich Hegel voor de dreigende gevaren van het met behulp vanbeelden eenzijdig appelleren aan emoties. In zijn visie dreigde dekunst op die manier al te gemakkelijk voor het karretje vantotalitaire denkbeelden te worden gespannen.

"Je ziet dat inzicht deze eeuw terug in de manier waaroppolitici hun kiezers benaderen. Terwijl linkse politici vooralvertrouwen op de inhoud van programma's en op het gebruik vanargumenten, maken rechtse partijen meer en meer gebruik van beeldenom hun propaganda kracht bij te zetten. Met name onder invloed vande televisie lijkt het politieke bedrijf bij tijd en wijle teverworden tot een mediashow, waarin niet de boodschap maar deverpakking bepaalt wie de gunst van de kiezer zal krijgen."(EH)