Hermans geeft universiteiten vrije hand bij nieuwe studies

Body: 
De universiteiten krijgen meer vrijheid omzelfstandig een nieuwe opleiding te beginnen. De minister moet zichdaar niet al te veel mee bemoeien.

Dat zei minister Hermans deze week bij de opening van hetacademisch jaar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van hemhoeven universiteiten voortaan niet meer aan te tonen dat eennieuwe opleiding 'doelmatig' zal zijn. Dat zoeken ze zelf maar uit.Wel moeten ze aannemelijk maken dat de opleiding goed onderwijs zalleveren.

Tot nu toe werd vooraf onderzocht of er wel genoeg vraag wasnaar het nieuwe vak en of het bijvoorbeeld niet al aan een andereuniversiteit gegeven werd. Het advies daarover werd doorgaans doorde minister opgevolgd.

De universiteiten hebben zich de afgelopen jaren groen en geelgeƫrgerd aan de doelmatigheidsadviezen die meestal negatiefuitpakten en twee jaar op zich lieten wachten.

Hermans deelt de mening van de universiteiten, maar hij wil weldat nieuwe opleidingen voortaan 'inhoudelijk' getoetst worden.Universiteiten zullen moeten aantonen dat de opleiding kwalitatiefin orde is.

De universiteiten juichen de stap van Hermans toe. "We zijninmiddels zover dat we de markt haar werk kunnen laten doen", zegtde Utrechtse bestuurder Veldhuis, tevens voorzitter van eenwerkgroep die zich namens alle universiteiten met hetopleidingenaanbod bezig houdt.

Die marktwerking maakt wat Veldhuis betreft ook de nieuweinhoudelijke toets overbodig. Slechte opleidingen prijzen zichzelfsnel genoeg uit de markt, denkt hij. "Het zal echt heel lastig zijnom voor die inhoudelijke toets een goede vorm te vinden."

HOP, HO