Hermans komt versneld met 10 miljoen

Body: 
Minister Hermans gaat al komend jaar tien miljoengulden extra besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijkwilde hij daar pas drie jaar later mee beginnen.

Hermans zet deze stap onder druk van de Tweede Kamer. Die spraktwee weken geleden uit dat de minister te weinig geld uittrok voorde wetenschap, en dat dat geld te laat vrij kwam.

Aan één bezwaar komt Hermans nu tegemoet. Het bedragvan tien miljoen gulden dat hij aanvankelijk pas vanaf het jaar2003 wilde besteden, komt nu al volgend jaar vrij.

Het bedrag is bestemd voor de zogeheten 'vernieuwingsimpuls'voor veelbelovend onderzoek. In totaal moet daar 75 miljoen guldenaan besteed worden. Het leeuwendeel van dat geld komt vanonderzoeksorganisatie NWO en van de universiteiten zelf.

De Tweede Kamer had Hermans niet alleen gevraagd eerder geldbeschikbaar te stellen, maar ook op zoek te gaan naar extra geld.Maar daartoe ziet de minister voorlopig geen kans.

HOP, HO