Hermans maakt fusie hbo - wo mogelijk

Body: 
Hogescholen en universiteiten mogen fuseren. Dat zeiminister Hermans bij de opening van het academisch jaar inEindhoven. Tot nu toe was een fusie wettelijk verboden.

Hermans ziet geen reden meer voor zo'n verbod. Maar hij steltwel voorwaarden: universitaire studies moeten na de bestuurlijkefusie apart herkenbaar blijven en hun studenten 'opvoeden' in dewetenschap. Een hbo-opleiding moet beroepsgericht zijn.

De HBO-raad betreurt het dat Hermans vasthoudt aan ditonderscheid. Het hbo is al lang niet meer louter beroepsgericht,zegt voorzitter Frans Leijnse van de HBO-raad. Bovendien trekkenuniversitaire opleidingen tegenwoordig zoveel studenten dat dewetenschappelijke vorming vaak geen verplicht onderdeel meeris.

Nu Hermans het verbod op fusies opheft, willen de Hogeschool ende Universiteit van Amsterdam - die al langer samenwerken - binnentwee jaar als één instelling verder. Studenten dieaarzelen over hun studiekeuze komen dan eerder op de juiste plekterecht, verwachten de Amsterdamse bestuurders.

In Nijmegen en Groningen, waar hbo en wo ook al innigsamenwerken, zal het zo'n vaart niet lopen. Om samen te werken hebje geen fusie nodig, zei bijvoorbeeld collegevoorzitter Brouwer vande Hogeschool Arnhem en Nijmegen eerder dit jaar. En voorzitterBleumink van de Groningse universiteit praat weliswaar met zijncollega van de Hanzehogeschool over samenwerking, maar moet beslistniet denken aan een fusie. De Utrechtse universiteitsvoorzitterVeldhuis omschrijft de ophef die nu ontstaat over Hermans' gebaarzelfs als "much ado about nothing".

HOP, MtW