Hermans: 'Universiteiten te behoudend bij selectie onderzoektalent'

Body: 
De universiteiten zijn te behoudend geweest bij deselectie van jonge onderzoekers met vernieuwende ideen. Dat vindtminister Hermans. Hij overweegt daarom hen voortaan buitenspel tezetten bij die selectie.

Hermans: 'Universiteiten te behoudend bij selectieonderzoektalent'

Hermans overlegt de komende tijd met de universiteiten en met delandelijke onderzoeksorganisatie NWO over de toekomst van dezogeheten Vernieuwingsimpuls. Dat is een fonds waaruit jongeonderzoekers met onorthodoxe plannen geld kunnen krijgen.

Afgelopen najaar zijn de eerste 43 onderzoekers uitgekozen.Kandidaten moesten zich eerst melden bij hun universiteit. Diemaakte een voorselectie en stuurde de uitverkoren plannen door naarNWO. Die maakt uiteindelijk de keus.

Over deze gang van zaken is Hermans niet tevreden. Er gaat "teveel geld naar reeds geplande programma's", zegt hij in eeninterview met het blad 'Onderzoek Nederland'. "Men blijft daardoorte zeer hangen in de traditie."

Daarmee geeft Hermans achteraf het Landelijk Postdoc Platformgelijk. Dat waarschuwde al in juni dat universiteiten bij devoorselectie vooral keken welk personeel zij zelf goed kondeninpassen. De bestaande onderzoekthema's speelden vaak een zware rolbij de selectie.

Hermans overweegt nu een andere procedure. Daarin komen deuniversiteiten buitenspel te staan en mogen de onderzoekersrechtstreeks naar NWO stappen met hun plannen. Want hetselectiegedrag van de universiteiten ondergraaft de bedoeling vande Vernieuwingsimpuls - ruimte bieden voor vernieuwendeplannen.

De nieuwe opzet is al ter sprake geweest in het overleg tussenNWO, universiteiten en Hermans. NWO en Hermans voelen er veel voor,zegt een insider, en de universiteiten verzetten zich niet al teheftig.

"Het is goed als een postdoc sneller voorstellen kan indienen",reageert een woordvoerder van de VSNU. "Maar is de wetenschap ermeegediend als het onderzoek niet in een kader wordt geplaatst?"

Volgende maand worden er knopen doorgehakt. De tweedeselectieronde - die nu gaande is - verloopt nog volgens de ouderegels.

HOP, HO