Hermans voor fusie wo en hbo

Body: 
Verschil moet er blijven, maar een fusie tussen eenhogeschool en een universiteit is de moeite van het onderzoekenwaard. Dat zei minister Hermans woensdag op het jaarcongres van deVSNU, de vereniging van universiteiten.

In zijn toespraak verwees Hermans naar toenaderingspogingen vanhogescholen en universiteiten in Amsterdam Nijmegen, Groningen enLimburg. Hermans staat daar positief tegenover. "Ik wil demogelijkheden voor verdergaande organisatorische samenwerking enmogelijk zelfs fusie verkennen en in beeld brengen wat daarvoor debelemmeringen zijn." Toch wil de minister wel het inhoudelijkeonderscheid tussen het hbo en het wetenschappelijk onderwijshandhaven. Het bedrijfsleven hecht daar volgens hem aan.

In september, op Prinsjesdag, zal Hermans zijn visie op hethoger onderwijs uitgewerkt hebben. Als het aan Hermans ligt, is derol van de overheid na de eeuwwende in elk geval bescheiden. Op hetcongres beloofde de VVD-minister de teugels te laten vieren enknellende regels te schrappen. Hij wil universiteiten de ruimtegeven om elk een eigen richting in te slaan. Zij kunnen zich danbeter van elkaar onderscheiden. In ruil daarvoor verlangt Hermanseen grondige verantwoording. "Meer verscheidenheid tussenuniversiteiten mag er niet toe leiden dat de kwaliteit vanonderwijs en onderzoek onder een bepaald niveau zakt."

HOP, MtW