Hersenoperatie bij epileptici

Body: 
Zo'n tweehonderd epilepsie-patiënten per jaar kunnen baathebben bij een hersenoperatie. Het gaat om patiënten bij wiede epilepsie is gebonden aan één bepaald deel van dehersenen en die niet goed reageren op medicijnen. Dat stelt G.Brekelmans, die volgende week promoveert op een onderzoek naar demogelijkheden van operatief ingrijpen bij epilepsie-patiënten.Volgens Brekelmans kan de haard van de epilepsie met modernebeeldvormende technieken zo exact worden getraceerd dat hetmogelijk is om alleen dat deel van de hersenen weg te nemen dat deepileptische aanvallen veroorzaakt. Ook het grotendeels doorsnijdenvan de verbinding tussen beide hersenhelften kan effectief zijn,ontdekte Brekelmans. Na zo'n operatie is tweederde van depatiënten aanvalsvrij, terwijl van het resterende deel demeesten veel beter dan voor de operatie op medicijnen reageren.