Het gaat goed met de jeugd

Body: 
De Nederlandse jeugd is weer meer gaan drinken.Volgens het afgelopen dinsdag gepresenteerde rapport van hetCentraal Bureau voor de Statistiek 'Jeugd 1999' bedraagt het aantal'zware drinkers' in de leeftijd van 18 tot 24 jaar al bijna veertigprocent. Meisjes drinken veel minder dan jongens.

Onder een 'zware drinker' wordt volgens de CBS-definiëringiemand verstaan die minstens één dag per week minimaalzes glazen alcoholische drank nuttigt. CBS-onderzoeker A. Amsetoonde zich tegenover dagblad Trouw dan ook niet erg onthutst overdeze uitkomst: "Of het nou gewenst is of niet: een beetje studenthaalt op donderdagavond die zes glazen moeiteloos."

Amse is dan ook van mening dat het over het algemeen zeer goedgaat met de jeugd. Weliswaar registreerde zij ook een toename vanjongeren die zich met criminele zaakjes bezighouden, maar dat hoortdeels ook bij 'het aftasten van grenzen' die bij dieleeftijdscategorie (16 - 24 jarigen) valt waar te nemen. Diecriminaliteitscijfers dalen weer na het verstrijken van deadolescentie. En tegelijk is er een forse toename van jongeren metbijbaantjes, wat weer als een positieve ontwikkeling gekwalificeerdzou kunnen worden.

"De meeste jongeren zijn gezond, redelijk tot goed opgeleid enze zien de toekomst met vertrouwen tegemoet", aldus Amse inTrouw.

AH