HET NIEUWE CURRICULUM VAN GENEESKUNDE
Colofon

Deze special is een gezamenlijke uitgave van hetUtrechts Universiteitsblad en de faculteit Geneeskunde. Hetverschijnt als bijlage bij het U-blad van 5 november 1998 en alsafzonderlijke uitgave in een oplage van 2000 exemplaren, teverspreiden door de faculteit Geneeskunde.

Coördinatie: Erik Hardeman, Armand Heijnen, HannekeMulder

Redactie: Joke van der Glas, Erik Hardeman, HannekeMulder, Annemieke Lenssinck