HET NIEUWE CURRICULUM VAN GENEESKUNDE

Body: 
Kleinschalig, thematisch en sterk gericht op depraktijk. Het medisch onderwijs in Utrecht ondergaat per september1999 een regelrechte gedaanteverwisseling. Onder leiding vanprof.dr T. Voorn werkt het 'Opleidingsbestuur Nieuw Curriculum' opdit moment aan die metamorfose: geen droge theorie meer in massalehoorcolleges, maar veel nadruk op zelfstandig en actief leren. En:studenten moeten zo vroeg mogelijk in contact gebracht worden metpatiënten. In dit katern een overzicht van de plannen die vanUtrecht een mekka voor geneeskundestudenten moeten gaanmaken.
Colofon

Deze special is een gezamenlijke uitgave van hetUtrechts Universiteitsblad en de faculteit Geneeskunde. Hetverschijnt als bijlage bij het U-blad van 5 november 1998 en alsafzonderlijke uitgave in een oplage van 2000 exemplaren, teverspreiden door de faculteit Geneeskunde.

Coördinatie: Erik Hardeman, Armand Heijnen, HannekeMulder

Redactie: Joke van der Glas, Erik Hardeman, HannekeMulder, Annemieke Lenssinck