Je wil er waarschijnlijk niet bij stilstaan, maar heb jij je wel eens afgevraagd, of het zinvol is een uitvaartverzekering af te sluiten?

Natuurlijk ben je nog jong, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Door al op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten, ben jij direct verzekerd, mocht jou onverhoopt iets overkomen. 
Klein voordeel: hoe jonger je bent op het moment van afsluiten, hoe lager de premie. 
De premie is namelijk gekoppeld aan je levensverwachting en die levensverwachting is bij jou erg hoog!

Vanaf 18 jaar eigen verzekering nodig
Je bent tot je 18e levensjaar vaak verzekerd via de verzekering van jouw ouders. Deze dekking komt helaas direct te vervallen, zodra jij de leeftijd van 18 bereikt. Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw ouders hier actie op hebben ondernomen en alvast een nieuwe verzekering voor jou hebben afgesloten. Vraag ze hier eerst naar. Verzekeraars realiseren zich heel goed dat het risico, dat jij vroegtijdig komt te overlijden, klein is. Om die reden bieden ze jou als student, vaak korting aan.

Besluit jij, dat je toch zelf een uitvaartverzekering wil afsluiten, dan is het voor jou voordeliger om de polis die eventueel al via jouw ouders liep, net voor je 18e op jouw eigen naam te laten zetten. 

Als jij besloten hebt je te laten verzekeren, dan is het goed om eerst over de volgende zaken na te denken, voordat jij ergens een verzekering afsluit:

•    Hoeveel wordt er uitgekeerd als ik kom te overlijden
•    Wat is de maandelijks te betalen premie
•    Hoe lang blijf ik premie betalen
•    Welke polis wil ik als het gaat om vrijheden
•    Is de uitvaartverzekering geïndexeerd of niet? 

Geïndexeerd betekent, dat de waarde van de verzekerde waarde meestijgt met de ontwikkelingen. Dit heeft voor jou slechts een kleine premieverhoging tot gevolg.

Verzekering niet stopzetten
Het is wel belang om je te realiseren, dat een eenmaal afgesloten uitvaartverzekering beter niet gestopt kan worden. Dit houdt dan namelijk direct in, dat jij een eventueel toekomstige verzekering, tegen een aanzienlijk hogere maandpremie zal moeten afsluiten. De leeftijd bij het afsluiten van de verzekering is immers leidend voor de premie.
Mocht je om financiële redenen problemen krijgen met het betalen van de verzekering, dan is het verstandiger, om en beetje te bezuinigen op bijvoorbeeld kleding of eten.

Voorkom kosten voor nabestaanden
Het afsluiten van een uitvaartverzekering geeft jou de zekerheid, dat er geld beschikbaar is, voor jouw toekomstige begrafenis of crematie. Een ander groot voordeel van het zelf afsluiten van een verzekering is, dat jij je familie niet opzadelt met de kosten van jouw uitvaart. Het is dus goed om hier eens serieus over na te denken.

Bron: