Het Storm-lid 'De studie is breed en praktisch'

"Iedereen die Milieukunde studeert heeft nu nog twee jaar eenandere studie gedaan; vanaf komend collegejaar is dat nog maaréén jaar. Dat kan rechten, sociale geografie, scheikundeof biologie zijn. Milieukunde is de interactie tussen mens enmilieu. Je kunt met deze studie een bijdrage leveren aan hetoplossen van milieuproblemen. Vanuit de sociale geografie bekijk jehet milieu van de ruimtelijke, planologische kant. Bijvoorbeeld delokatiekeuze van een afvalverwerkingsfabriek of het in kaartbrengen van de omwonenden van een fabriek. Een milieukundige meteen sociaal geografische achtergrond kijkt vooral naar 'wie watvindt' en 'waar men wat vindt'. Dat kan op lokaal niveau gebeuren,zoals ten aanzien van die bus die door je straat rijdt. Maar ook opwereldniveau, dan moet je denken aan bijvoorbeeld deozon-problematiek.

Je werkt met verschillende mensen samen - van scheikundigen totmensen die rechten hebben gestudeerd - om gezamenlijk dingen op telossen. Zo ga ik samen met een meisje, dat denatuurwetenschappelijke kant van de studie doet, stage lopen en descriptie schrijven. De studie is breed en ook praktisch. InGroningen is de studie meer natuurwetenschappelijk gericht, daarben ik niet geschikt voor. Ik vind het goed dat je in Utrecht zelfeen richting kan kiezen, je studie is dan niet voorgekauwd.Keuzevakken volgen bij andere faculteiten wordt hier nietontmoedigd.

Ik kan bij een adviesbureau gaan werken of meer deonderzoekskant uit. Er zijn bureau's die gespecialiseerd zijn inmilieu-effectrapportages: die adviseren bijvoorbeeld als er eennieuwbouwwijk gebouwd gaat worden. Ik wil graag bij een grootbedrijf milieu-medewerker worden, of op een consultancy-bureauonderzoek doen. Ik wil de managements- en beleidskant op. Hetmilieu raakt steeds meer geïntegreerd bij grote bedrijven,enerzijds omdat de wetgeving strenger wordt, anderzijds door deinvloed van de media. Als een bedrijf niet voldoet aan bepaaldemilieu-eisen, krijgt het al snel een slechte naam.

Milieukunde is groeiende business, maar ik studeer omdat ik hetleuk vind. Deze studie ben ik niet gaan doen omdat ik het gevoelheb dat ik wezenlijk iets kan bijdragen aan een betere wereld. Erlopen sowieso weinig milieufreaks bij ons rond. Het milieu leeftniet meer zo: iedereen heeft het allemaal al een keer gehoord. Ikben net zo. Je hebt niet zo veel aan idealen, je moet ook een vakleren. Toch is deze studie voor mij wel een beetje idealistisch: jeprobeert bedrijven te bewegen om hetgoed te doen met hetmilieu."

JvdG