Hockeyster in UVSV-huis heeft eigen feestje.

Body: 
Eline Rottier werd afgelopen weekeinde met haar clubDen Bosch voor de tweede achtereenvolgende keer hockeykampioen vanNederland. De speelster maakt al vier jaar deel uit van de selectievan de landskampioen. Sinds afgelopen september studeert ze inUtrecht.

'De Kromme feliciteert Lien'. Het staat in grote zwarte lettersop de knalgeel geverfde deur naar de kamer van Eline Rottier. Geelen zwart: de clubkleuren van Den Bosch. Onder de felicitatie hebbende bewoonsters van het UVSV-huis aan de Kromme Nieuwegracht hunnaam gekalkt.

Hoewel de UVSV dezer dagen zelf ook een aardig feestje te vierenheeft, hebben de zeventien dames dit weekeinde overduidelijkmeegeleefd met de eerstejaars rechtenstudente. Een huisgenote komtenthousiast de keuken binnenlopen. "Ik zag je nog op tv. Je lagtoch boven op die stapel speelsters?" Rottier glimlacht. Ze kwamtijdens de play-offs dit weekeinde helaas niet in actie. Deontlading was echter groot toen keepster Toxopeus de beslissendestrafbal stopte. "We sprongen met zijn allen boven op Tox."

De uit het Brabantse Veghel afkomstige studente speelt al sindshaar veertiende bij Den Bosch. Bij die club kwam Rottier de vanoorsprong eveneens Veghelse rechtenstudente Dillianne van denBoogaard tegen. Sinds Rottier vorig jaar in Utrecht kwam wonenrijdt ze samen met veelvuldig international Van den Boogaard en deHvU-studente Bernadette van Bendegom minstens drie keer per week open neer naar de trainingen in Den Bosch. Op de heenweg in de file.Terug crossen. Wie niet drinkt die rijdt. "Dat is iedere keer echtontzettend gezellig. Ik denk dat we ondertussen alles wel vanelkaar weten."

Den Bosch is, volgens Rottier, vooral een echte vriendinnenclub.Dat het team bovendien over een grote mentale veerkracht beschiktbleek nadat in de Europacupfinale in eigen huis een 2-0 voorsprongin de slotfase uit handen werd gegeven en het Duitse Rotweiss metde eer ging strijken. "Om die klap te verwerken hebben we elkaarecht weer moeten oppeppen. En dat is goed gelukt."

Voor Rottier zelf was er aan het einde van het seizoen niet meerdan een invallersrol weggelegd. Al enkele jaren zit ze tegen eenbasisplaats aan te hikken. Soms zit ze net wel bij de eerste elf.Soms weer net niet. "Voor een vaste plaats in het team moet ikgewoon nog wat constanter worden. Maar ik ben pas negentien. Ik hebnog vele jaren voor de boeg." Bovendienwerd ze ook als invalster deafgelopen jaren door haar teamgenoten meegesleurd in het succes.Want de filosofie is: "kampioen worden doe je met zijn allen."

De combinatie topsport en studeren gaat Rottier tot nu toeaardig af. Haar P heeft ze nog niet binnen. Daarvoor heeft ze inhaar eerste jaar misschien iets teveel gefeest. "In zo'n eerstejaar loop je toch vaak een beetje te fluimen. Maar volgend jaar gaik het zeker halen, want ik vind de studie wel leuk."

De hockeyster heeft er bewust voor gekozen om geen lid te wordenvan de UVSV. "Naast het hockey wil ik een of twee avonden voormezelf hebben." Het lustrum dat de bewoonsters van 'De Kromme'vieren gaat dan ook grotendeels aan Rottier voorbij. Maar: "Ik hebook iets te vieren. Vanavond gaan we bijvoorbeeld eten bij deburgemeester van Den Bosch."

Xander Bronkhorst