hoe kan dat nou?

Body: 
Grote verbazing bij de kandidaat-leden van de Universiteitsraad voor Lijst VUUR. Na loting bleek dat hun lijst bij de verkiezingen in mei nummer 2 zal zijn. Nummer 1 ging naar de nieuwe lijst Nederland Afghanistan uit van oudgediende Chris Ytsma. Hadden zij als enige zittende partij niet het meeste recht op nummer 1, vroegen de kandidaten van Lijst VUUR aan het Centraal Stembureau (CSB).

De grootste en toch niet nummer 1

Waarom dit protest, Peter de Lange van Lijst VUUR? Er is tot nu toe toch altijd geloot?

"Dat klopt, maar er is inmiddels een nieuw kiesreglement met voor het eerst sinds ruim tien jaar niet alleen lijsten maar ook weer partijen. In de landelijke politiek gaat de grootste partij in de Tweede Kamer de verkiezingen automatisch in als lijst 1. Dat is formeel in de Kieswet geregeld. Het universitaire kiesreglement kent die regel niet, maar het leek ons logisch dat het Centraal Stembureau dat uitgangspunt voor de verkiezingen voor de Universiteitsraad zou overnemen. Tot onze verbazing is dat niet gebeurd."

Waarom eigenlijk niet, voorzitter Wilma Grimmelijkhuijsen van het CSB?

"Wij hebben ervoor gekozen om de traditie te volgen. De lijstvolgorde wordt in Utrecht al ruim tien jaar via loting vastgesteld en wij zagen geen reden om daar nu opeens vanaf te wijken."

U vindt het argument dat er een nieuw kiesreglement is niet overtuigend?

"Niet echt, nee. Anders had de U-raad het wel in dat nieuwe reglement geregeld. Wij hebben het er wel over gehad, maar wij vonden zonder uitzondering loting de meest eerlijke manier. Daar komt bij dat we één loting hebben gehouden voor de studenten- en de medewerkerslijsten. Als je dat niet doet, zou je zowel bij de studenten als bij de medewerkers een lijst 1 krijgen. Dat leek ons nogal verwarrend."

Daar zit wel iets in, Peter de Lange.

"Ik zie niet zo goed wat daar verwarrend aan zou zijn. Ik blijf van mening dat de keuze die het CSB gemaakt heeft niet past bij de gedachte om de UU weer een levend partijenstelsel te bezorgen, en dat was toch het doel van het nieuwe kiesreglement. Maar we staan er niet langer bij stil. Het belangrijkste is nu om een goede campagne te gaan voeren en te zorgen dat al onze negen kandidaten worden gekozen. Ook met lijstnummer 2 zal dat geen probleem zijn."

En eenmaal in de raad ga je het CSB op andere gedachten proberen te brengen?

"Dat zit er wel in, ja."

Is er kans dat u zich door de studenten laat overtuigen, Wilma Grimmelikhuijsen?

""Daar doe ik nu nog geen uitspraak over, maar ik ga dit onderwerp wel in onze volgende vergadering op de agenda zetten."