Hoe kan dat nou?

Body: 
Het zou toch een gat in de markt moeten zijn: een cursus spellen voor studenten. Maar er hadden zich bij aanbieder USF maar vijf of zes mensen opgegeven. De cursus gaat niet door.

Te weinig animo voor taalcursus USF

Jammer hè, Ernst Rustenhoven student Economie, die zich voor de USF-cursus had ingeschreven?

"Ja, erg jammer, want mijn spelling kan wel wat verbeterd worden. Ik ben nu coördinator extern bij studievereniging ECU'92 en dat houdt in dat ik veel contacten heb met bedrijven en sponsors. Ik schrijf veel brieven en mailtjes en krijg van mijn medebestuurders regelmatig te horen dat er een t moet staan waar ik een d heb geschreven."

Hoe komt het dat je niet zo goed kan spellen?

"Het is denk ik op de middelbare school begonnen. Spellen vond ik nooit zo belangrijk. Ik dacht dat als ik maar duidelijk kan maken wat ik wilde communiceren, dat goed genoeg was. Maar nu merk ik dat een brief zonder fouten geen indruk maakt, maar een brief mét fouten een slechte indruk maakt."

Waarom willen niet meer studenten leren spellen, Femke Hovinga, voorzitter van USF?

"Ik denk dat het 't ontkennen van een probleem is. Er zijn wel genoeg studenten voor de cursussen onderhandelen en debatteren. Spellen moet je al kunnen als student, vindt iedereen. Toegeven dat je daar hulp bij nodig hebt, staat misschien minder stoer."

Hoe goed ben je zelf in spellen?

"Nou, best goed. Ik zou de cursus ook gaan geven. Ik ben student journalistiek en ik vind correct spellen heel belangrijk. Er mogen geen spelfouten zitten in openbare stukken. Waarom ik zelf goed kan spellen, weet ik eigenlijk niet. Misschien is het gewoon iets wat je toevallig goed kan, maar ik weet ook dat iedereen het kan leren. Zelf had ik een lerares die met een schaar op tafel sloeg en riep: 'In de tegenwoordige tijd krijgt het werkwoord een t'."

Is de toestroom voor de cursussen Nederlands bij jullie ook zo laag, hoofd onderwijs Bettina Nelemans van het James Boswell Instituut?

"Nou dat valt wel mee. We merken dat steeds meer Nederlandse studenten een taalcursus Nederlands komen volgen. Op dit moment zijn we ook in onderhandeling met de faculteit Sociale Wetenschappen om een taaltoets te ontwikkelen voor eerstejaars. Als een student onder de maat scoort, kunnen ze bij ons een training volgen."

Denk je dat studenten dat willen?

"We geven nu al workshops van drie dagdelen. De problemen bij studenten liggen vooral op het vlak van de d's en t's, daarnaast maken ze veel stilistische fouten en fouten in de interpunctie. De workshops zijn goed bezet en de toekomstige trainingen die we voor de studenten Sociale Wetenschappen gaan ontwikkelen, proberen we zo betaalbaar mogelijk te houden, dus ik denk dat de studenten wel zullen komen als ze daartoe worden aangemoedigd vanuit de opleiding."

GK