Hoe vaak ga jij op vakantie?

Body: 
Hoe vaak per jaar ga je op vakantie; waarnaar toe; ga je ditjaar verder weg dan vroeger; en hoe zit het met vakantieliefdes? Deredactie van het U-blad wil het graag allemaal weten en heeftOnderzoeksbureau STOGO opdracht gegeven een vakantie-enquĂȘtete houden onder studenten. Vanaf vandaag kunnen zo'n 700 studenteneen telefoontje krijgen waarin hen gevraagd wordt naarvakantiegewoontes. In het laatste nummer van deze jaargang (datverschijnt op 1 juli) wordt uitgebreid verslag gedaan van deuitkomsten van die vraaggesprekjes.