Hoger onderwijs: 'geen geld voor ict-operatie'

Body: 
Hogescholen en universiteiten zijn het helemaal eensmet de landelijke Taskforce ICT. In alle onderwijsprogramma's moeteen vast deel over informatie- en communicatietechnologie (ict)gaan. Maar wie moet dat betalen?

Er is een tekort van 15.000 ict-krachten per jaar. Daarom hebbende ministers van economische zaken en onderwijs de Taskforce ICT inhet leven geroepen, met daarin zwaargewichten als voormaligpresident-directeur Ton Risseeuw van Getronics en ex-Philips-topmanRoel Pieper.

De werkgroep bracht vorige week haar oplossingen voor het tekortnaar buiten. Bijvoorbeeld: alle opleidingen die niet over ict gaan,moeten toch een vast gedeelte over ict in hun programma opnemen.Dit plan is afgekeken van de heao's. Die vinden dat er snelmateriaal over ict moet komen. Maar dat moet in de vorm van'halffabrikaten' worden geleverd, zodat opleidingen er hun eigendraai aan kunnen geven.

De HBO-raad staat daar volledig achter. Het is noodzakelijk dathet hoger onderwijs zich aanpast aan de "algehele digitaliseringvan de arbeidsmarkt", vindt zij. Maar het wordt een flinkeoperatie. De taskforce schat de kosten voor het hbo op 309 miljoengulden. Daarvan moeten hogescholen zelf 201 miljoen guldenophoesten. Bij de universiteiten zal het om 200 miljoen gaan,waarvan 110 miljoen voor eigen rekening is.

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)vindt het een mooi en nuttig plan. "Maar de kosten, daar zitten wijmee", zegt woordvoerder Jan-Willem Vos. De universiteiten krijgende komende twee jaar zo'n tachtig miljoen gulden extra. "Maar wemoeten nog steeds 160 miljoen bezuinigen."

Overigens plaatste de Groningse hoogleraar Willem Hofstee vorigeweek in een column op Internet grote vraagtekens bij ict in hethoger onderwijs. De psycholoog, die al jaren intensief betrokken isbij onderwijsontwikkelingen, vindt de investeringen te groot.Computers zouden vooral voor fun-doeleinden worden gebruikt.Bovendien leidt ict, volgens hem, af van het daadwerkelijkeonderwijs.

HOP, IH