Holistische wetenschap

Lezing van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse over ‘Holistische wetenschap’

Laat de wetenschap belangrijke kennis ongebruikt liggen? Is de gebruikelijke materialistische benadering in feite niet erg beperkt? Biedt deze benadering wel een oplossing voor grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis? Is de wetenschap toe aan een nieuwe ‘holistische’ visie? Eenheid, onderlinge samenhang en verbondenheid zijn de uitgangspunten van het holisme. Alles hangt met elkaar samen. De eerste stappen naar een nieuwe universele wetenschap zijn al gezet. De huidige wetenschap is gebaseerd op wat we met ons beperkte waarnemingsvermogen van de werkelijkheid zien. De achterliggende werkelijkheid blijft buiten beschouwing. Welke grote waarheid schuilt er achter de voor ons zichtbare dingen?

Vergroot uw wetenschappelijke inzicht en pas het toe in uw leven! Bezoek daarom de lezing over ‘Holistische wetenschap’ op dinsdag 29 januari 2019.

De lezingen worden maandelijks gehouden in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. Ze beginnen om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de lezing eindigt om circa 21.45 uur. De toegang is vrij en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.blavatskyhouse.org of bel (030) 2892179 / (030) 6372323. De lezingen zijn ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar. U kunt ze bestellen via de website of in de zaal.