Honderdduizend wrakkige auto's

Body: 
De liefde lijkt danig bekoeld tussen destudentenbonden en minister Hermans. Van kussen is geen sprakemeer. Sterker nog, de studenten zijn woest op de minister die zijervan verdenken de OV-kaart te willen afschaffen. Eventuele actiesworden niet uitgesloten, schrijven de beide landelijke bonden LSVben ISO in een persbericht.

Een werkgroep van ambtenaren uit verschillende ministeries iseen paar weken geleden begonnen na te denken over de toekomst vande OV-kaart. Het contract met de openbaar-vervoerbedrijven daaroverloopt eind 2002 af. "Alle opties worden onderzocht", zegt eenwoordvoerder van minister Hermans.

Maar de studentenbonden ISO en LSVb slaan nu al alarm. Want

Hermans weet al bij voorbaat dat hij de kaart wilafschaffen,

zeggen ze op grond van "bronnen die direct betrokken zijnbij

het ambtelijk onderzoek." Wij hebben althans gehoord,relativeert LSVb-voorzitter Marije Lieuwens, dat afschaffing debelangrijkste optie is.

"Onzin", is de reactie van het ministerie van Onderwijs op hetdonkerbruine vermoeden van de bonden, "loos alarm."

De ambtelijke werkgroep zal na de zomer met een rapport komen enpas daarna komt Hermans met een standpunt. Dat zijn eigen partij,de VVD, de kaart liever vandaag dan morgen afschaft, staat al welvast. Dat

standpunt neemt de VVD al jaren in.

Vooruitlopend op de uitkomst hebben de studentenbonden vast opeen rijtje gezet wat de nadelige gevolgen zijn van afschaffing vande OV-kaart.

- Er zullen zeker honderdduizend wrakkige auto's bijkomen op deweg. Dus: vollere wegen en meer vervuiling.

- Het aantal verkeersongevallen was significant gedaald met deinvoering van de kaart. Die daling zal ongedaan gemaakt worden.

- Studenten zullen na afstuderen minder gebruik maken van hetopenbaar vervoer.

_ En er komt meer kamernood in de universiteitssteden.

Minister Hermans is gewaarschuwd.

HOP, HO/AvD