Hoofdredacteur Havana op non-actief

Body: 
Havana, de wekelijkse krant van de Hogeschool van Amsterdam,moet het zonder hoofdredacteur Wim Crezee doen. Hij is opnon-actief gesteld door zijn uitgever, het college van bestuur.Crezee is niet langer welkom op de hogeschool, heeftcollegevoorzitter Korteweg hem meegedeeld, omdat hij een artikelpubliceerde waarin diverse mensen aan het woord komen overKorteweg. 'Een charmante bulldozer' luidt de titel van dit portret,waarin zowel lof als kritiek werd uitgedeeld. Een verzoek vanHavana voor een interview had Korteweg afgeslagen. Korteweg sprakhoofdredacteur Crezee al vaker aan op de inhoud van Havana en eisteooit het vertrek van een columnist. Toen Crezee dat weigerde, werdhij enkele dagen geschorst.