Hoogleraar Arie Buijs over mislopen subsidie ondernemerschap

Body: 
Vorige week werd bekend dat een Utrechtse subsidieaanvraag van twee miljoen euro voor onderwijs in ondernemerschap is afgewezen. Directeur Arie Buijs van het Utrecht Centre for Education in Management and Entrepreneurship (UCEME) is niet echt verbaasd.

'De UU moet nu echt over de brug komen'

"Het ministerie van Economische Zaken motiveerde de afwijzing door te wijzen op een gebrek aan innovatiekracht aan de UU en ik kan me daar wel iets bij voorstellen. De universiteit heeft met UCEME weliswaar sinds twee jaar een centrum van waaruit inmiddels in verschillende faculteiten onderwijs op het gebied van ondernemerschap wordt verzorgd, maar ondanks de in het Strategisch Plan uitgesproken ambities op dit gebied heeft de UU er tot nog toe vrijwel 0,0 euro in geïnvesteerd. UCEME draait volledig op mensen die toch al bij de universiteit werkzaam waren en deze nieuwe taak naast hun gewone werk moeten uitvoeren."

Gevraagd naar de activiteit van andere universiteiten noemt Buijs het voorbeeld van de Universiteit van Amsterdam, waar onlangs met universitair geld een fulltime hoogleraar ondernemerschap werd aangesteld als drijvende kracht achter een bloeiend Centre for Entrepeneurship. "Zo laat je als universiteit zien dat je het meent. Dat dat werkt, blijkt wel uit het feit dat de UvA in deze subsidieronde wél in de prijzen is gevallen."

Wil de UU haar ambities waarmaken, dan zal het college van bestuur nu toch echt met geld over de brug moeten komen, vindt Buijs, al was het maar om af te komen van de zwakke reputatie die de universiteit op dit punt heeft. "Binnenkort wordt een barometer voor ondernemerschap in de regio gepresenteerd. Daarin wordt spijkerhard geconstateerd dat wij het als universiteit op dit gebied zelfs minder goed doen dan de hogeschool. Het is een beetje een UU-kwaal, vrees ik. Ook voor veel studenten is dit toch vooral een universiteit voor meer service-achtige beroepen. Je gaat in Utrecht studeren om arts of advocaat of ambtenaar te worden. Het is niet toevallig dat de drukte op bedrijvendagen hier veel minder groot is dan bij veel andere universiteiten."

Het mislopen van de subsidie zal ongetwijfeld betekenen dat de plannen voor een universiteitsbreed onderwijsaanbod op het gebied van ondernemerschap voorlopig even wat vertraging oplopen, erkent Buijs, maar van het hoofd in de schoot leggen is wat hem betreft geen sprake. "We hebben vooraf gezegd: dit is een wedstrijd die we kunnen winnen of verliezen, maar we hebben ons voorstel niet voor de archiefkast geschreven. Na deze teleurstellende uitslag gaan we gewoon zoeken naar andere mogelijkheden om onze plannen te realiseren. Er komt op korte termijn in ieder geval een universiteitsbrede minor ondernemerschap en in april start een cursus bij Geneeskunde. Onze ambitie is en blijft om meer studenten te winnen voor de gedachte dat ze na de studie wel degelijk ook voor zichzelf kunnen beginnen."

EH