Hoogleraar Groebel verlaat Utrecht voor Düsseldorf

Body: 
Hoogleraar massacommunicatie prof.dr. Jo Groebelverruilt de Utrechtse universiteit per 1 september voor het'European Institute for the Media' in Düsseldorf. Groebelwordt directeur-generaal van dit Europese expertisecentrum op hetgebied van de nieuwe media.

Met het vertrek van Groebel komt een einde aan de ambitieuzeUtrechtse plannen om in samenwerking met de Hilversumseomroepwereld te komen tot een landelijk expertisecentrum op hetgebied van de media en de communicatie. In dat interfacultairecentrum van de faculteiten Letteren, Sociale Wetenschappen enRechten zouden vraagstukken van media en communicatie in een bredemaatschappelijke context bestudeerd gaan worden, maar volgensGroebel bestond er in de faculteit Sociale Wetenschappen te weinigdraagvlak voor deze sterk op de praktijk gerichte benadering.

"Laat ik voorop stellen dat ik dit aanbod uit Düsseldorfonder alle omstandigheden had geaccepteerd. Daarvoor is deze kanste uniek. Maar de richting die men bij Sociale Wetenschappen isingeslagen, heeft mijn keuze wel vergemakkelijkt. Er is in dezefaculteit, en dan met name door de psychologen, gekozen voor eenfundamenteel wetenschappelijke oriëntatie op decommunicatiewetenschap. Ik ben daar niet kwaad of teleurgesteldover, maar daardoor was er geen plaats voor de bredere benaderingdie ik voorsta. Ik vind het wel jammer, want Utrecht was de enigeplaats in Nederland waar aandacht werd besteed aan de psychologievan de media."

Het Utrechtse college van bestuur heeft Groebel inmiddelsgevraagd om na te denken over mogelijkheden om in enigerlei vormbij het Utrechtse onderzoek en onderwijs betrokken te blijven. Decommunicatiedeskundige heeft aangegeven graag bereid te zijn om opdat verzoek in te gaan en verwacht dit najaar op dat punt meerduidelijkheid te kunnen geven.


Groebels top vijf

Vrijdag in het holst van de nacht wordt een droom van Jo Groebelwerkelijkheid. Van twee tot vijf krijgt de Utrechtse hoogleraar degelegenheid om op radio 1 zijn favoriete muziek te draaien en vancommentaar te voorzien. "Veel trip-hop, garage en andere onbekendeherrie", zegt Groebel met hoorbaar enthousiasme. Op verzoek van hetU-blad stelde hij zijn huidige top vijf aller tijden samen:

1. Out of control (Fluke mix) - Rolling Stones

2. Inside out - Eve 6

3. Like a hurricane - Neil Young

4. Eight miles high - Byrds

5. Waiting for my man - Velvet Underground