Hooguit een alcoholvrij biertje.
Groningse ontgroeningsmaatregel nietuitzonderlijk.

Geen druppel alcohol meer voor de kandidaatleden van Vindicatatque Polit. Het Groningse corps heeft lering getrokken uit dedood, vorig jaar, van Reinout Pfeiffer, die in korte tijd een literjenever opdronk. Dat is mooi, maar de maatregel is niet erguitzonderlijk. Bij de meeste studentenverenigingen blijkt de drankal eerder helemaal of gedeeltelijk in de ban te zijngedaan.

Op het Utrechtse Janskerkhof is een gelegenheidsbar geplaatst.Er hangt een handjevol leden van het Utrechts Studenten Corps (USC)bij, biertje in de hand. Hoe staan zij tegenover het alcoholverbodvoor aspirant-corpsleden in Groningen? De vraag roept schichtigeblikken op. "Vraag maar aan één van de bestuursleden."Hebben zij er zelf niks over te zeggen? "Geen behoefte aan."

Joris Oster van USC verklaart waarom de studenten zoterughoudend reageren. "We hebben geen zin meer in negatievepubliciteit. Wat in Groningen is gebeurd, is een exces. Dat is nietrepresentatief voor wat er binnen de verenigingen gebeurt." Zelf ishij vier jaar geleden ontgroend. Toen kwam er, naar zijn zeggen, algeen druppel jenever of iets dergelijks aan te pas. "Sterke drankspeelde helemaal geen rol."

Tegenwoordig is sterke drank uit den boze. Aspirantleden van hetUtrechtse corps mogen alleen nog bier nuttigen. "Een biertjedrinken hoort bij de gezelligheid die wij in deze verenigingkennen. Wij vinden het onnodig om dat af te schaffen", aldus Oster.Op drankmisbruik wordt "zeer, zeer streng" gelet. Als eennieuweling zich er schuldig aan maakt, betekent dat niet dat hijhet lidmaatschap op zijn buik kan schrijven. Wel kan hij eenvermanend praatje verwachten.

Bij Vindicat in Groningen gaan ze verder. Zelfs een biertje istaboe in de ontgroeningsperiode. Niet alleen door de dood vanPfeiffer. Er gebeurde vorig jaar nog een ernstig ongeluk: eenkandidaatlid viel dronken in slaap en werd overreden doorouderejaars. Wie nu nog betrapt wordt op het geven van drank aannieuwkomers, hangt schorsing boven het hoofd.

Volgens de Landelijk Kamer van Verenigingen (LKvV), deoverkoepelende organisatie, blijkt uit een eigen onderzoek dattachtig procent van de corpora inmiddels een geheel of gedeeltelijkalcoholverbod voor aspirant-leden heeft ingesteld. Bij Minderva inLeiden is het alcoholverbod al langer van kracht maar nu ookofficieel zwart-op witgezet, en ook het Amsterdamse Corps gaat nietverder dan het serveren van een alcoholvrij biertje.

Bij Unitas in Utrecht mogen de eerstejaars rond etenstijd eenbiertje 'mèt' bestellen. Rector van de senaat Renzo Huysmanswil er naar aanleiding van vorig jaar echter nòg strenger opletten dat ouderejaars geen alcohol opdringen. "Dan worden zeabsoluut geschorst." Dat de nieuwe leden het na de introductiealsnog op een zuipen zetten, denkt hij niet. "We zitten met z'nallen in één gebouw, dus dat heb je meteen in degaten."

HOP, IdV