Humboldt-prijs voor Mansfeld

Body: 
De Alexander von Humboldt Stichting heeft aan prof.dr JaapMansfeld de 'Humboldt-Forschungspreis' toegekend. Hij krijgt deprijs voor zijn gehele oeuvre, en zijn voortreffelijke prestatiesin onderzoek en onderwijs, aldus de Stichting. Mansfeld (1936) ishoogleraar in de 'Geschiedenis van de wijsbegeerte van oudheid enmiddeleeuwen' en heeft zich met name gericht op de antiekehistoriografie van de Griekse filosofie; hij is tevens decaan vande faculteit Wijsbegeerte.

De Humboldt-prijs wordt slechts bij uitzondering toegekend aanonderzoekers uit de geesteswetenschappen. De prijs biedt Mansfeldde mogelijkheid om gedurende 5 jaar studiereizen naar Duitseuniversiteiten en onderzoeksinstituten te maken, tot een totaleomvang van 120 dagen. Bovendien krijgt hij versterking van zijnonderzoek door post-doc onderzoekers die gefinancierd worden doorde stichting.