IBG moet voor eigen fout opdraaien

Body: 
Zo'n dertig Nederlandse studenten aan een Antwerpseberoepsopleiding hoeven hun studieschuld niet terug te betalen. Dieschuld liepen zij op doordat de Informatie Beheer Groep henverkeerd had voorgelicht.

De studenten volgden een opleiding aan het VTS Technicum inAntwerpen. Daarvoor kregen ze Nederlandse studiefinanciering. Maardie had de IBG nooit mogen verlenen. De studenten volgden eenmbo-opleiding, en daarvoor kunnen Nederlanders in Belgi geen beurskrijgen.

Van de IBG hadden de studenten echter het tegendeel gehoord. DeIBG verkeerde namelijk in de veronderstelling dat het VTS Technicumgefuseerd was met de Karel de Grote Hogeschool, dat de studentendus een hbo-studie volgden en dus recht op een beurs hadden.

De studenten hebben zelf herhaaldelijk aan de bel getrokken bijde IBG, maar die bleef volhouden dat "alles in orde" was, aldusWendy Schoenaker, een van de studenten. "We kregen dus eenhartverzakking toen we hoorden dat de IBG achteraf toch de beursterugeiste."

Anderhalf jaar zeuren, bezwaar maken, beroep aantekenen hebbenuiteindelijk succes gehad. Het college van beroep voor destudiefinanciering sprak vorige maand al uit dat de IBG destudenten niet mocht laten opdraaien voor haar eigen fouten.

De IBG heeft nu zelf besloten alle betrokken studenten - nietalleen degenen die beroep hebben aangetekend - hun schuld kwijt teschelden. Dat kost de IBG ongeveer drie ton.

HOP, HO