ICT: Geneeskunde bouwt 'studielandschap' voor nieuwe eerstejaars

Body: 
Zestig computers die aan een 100 megabit netwerkhangen met een 'backbone' van één gigabit. Voor dejongste lichting geneeskundestudenten is het nieuwe'studielandschap' in de kelders van het AZU een soortluilekkerland. "Maar", zegt docent dr. J. Borleffs, "vergis jeniet. Zelfstudie betekent niet dat er in het nieuwe curriculum niethard gewerkt moet worden."

ICT: Geneeskunde bouwt 'studielandschap' voor nieuweeerstejaars

Vanaf het beeldscherm kijkt Britney Spears met een stralendeblik de zaal in. "Even lezen wat er over Britney wordt gezegd",zegt een meisje met een schuldbewuste glimlach. Een mannelijkecollega-eerstejaars komt haar grijnzend te hulp. "U moet nietdenken dat we hier lekker een beetje zitten te internetten. Het ispuur medische belangstelling. We willen namelijk alles weten overBritney's borstvergroting. Zeer boeiende materie."

Kleinschalig onderwijs in groepen van 12 tot 48 studenten, diede stof actief bestuderen met gebruik van alle denkbareICT-hulpmiddelen. Dat is de gedachte achter het studielandschap datdeze zomer is ingericht in het kader van het nieuwe curriculumgeneeskunde. Doel van dat curriculum is om theorie en praktijkdichter bij elkaar te brengen en om de studenten actiever bij hetonderwijs te betrekken en zelfstudie te stimuleren.

"De studenten krijgen voortaan meer werkgroepen en mindermassale hoorcolleges", zegt dr. J. Borleffs, een van deprojectleiders van het nieuwe curriculum. "Het is de bedoeling datzij hun kennis veel meer zelf gaan verwerven. Vandaar ditstudielandschap dat zo is ingericht dat veel informatie voorstudenten gemakkelijk toegankelijk is. Zij krijgen opdrachten diezij hier kunnen maken en de bedoeling is dat zij de uitkomstentijdens de werkgroepen presenteren en bespreken.

"Dat is overigens niet alleen voor de studenten zelf maar ookvoor de docenten even wennen. Die moeten opeens veel meer werkverrichten. Vroeger kon een docent een praatje op papier zettenwaarmee hij de studenten jaar in jaar uit toesprak. Nu gaat datniet meer. De docent is meer begeleider geworden van studenten diezelf hun kennis vergaren."

Chatten

Het studielandschap onder in het AZU bestaat uit een sfeervolle,met gloedvol rood tapijt beklede zaal, waar zestig fonkelnieuwecomputers, een scanner, een video en alle noodzakelijkenaslagwerken voor de studenten klaar staan. "Prima apparatuur",zegt een deskundig ogende student goedkeurend, "een Intel PentiumIII-processor van 450 megaherz, dat is niet slecht. En," voegt hijer deskundig aan toe, "DVD, dat zie je ook niet vaak."

In de ruimte, een kruising tussen een luxe computerleerzaal eneen bibliotheek, hebben eerstejaars voorrang. Een speciaalinlogprogramma zorgt ervoor dat ook onervaren gebruikers snel hunweg kunnen vinden gedurende de twee uur die per dag per studentbeschikbaar is. "Er is een rooster opgesteld waarop staat vermeldwie wanneer recht heeft op computertijd", vertelt René Otten,beheerder van het studielandschap. "De ouderejaars kunnen eldersachter een computer werken. Zij worden direct verwijderd als zijhier zitten."

"Nou ja", relativeert Borleffs deze harde taal. "Als ercomputers vrij zijn, kan ik me niet voorstellen dat het eenprobleem is dat ouderejaars daar even gaan zitten. We moeten nietvergeten dat de tweede en meerderejaars ook nog een hele weg tegaan hebben met het oude curriculum. We moeten ook aan hen energiete besteden zodat de rit voor hen zo aangenaam en leuk mogelijkwordt."

Fleur Camfferman zit twee à drie uur per dag achter decomputer. "Je kunt er dingen zoeken op internet, opdrachten maken,presentaties voorbereiden en natuurlijk ook chatten. Het is hierrustiger om te studeren dan thuis. Bovendien zijn hier altijdmedestudenten aanwezig, zo kan je elkaar helpen."

Madelon Noordergraaf vindt het wel prettig dat er steeds heelgericht op een onderwerp wordt ingegaan. "Op het VWO hadden we alzoiets als het studiehuis, veel zelfstudie dus. Niet echt bijélk vak, maar hier en daar om te experimenteren. Zelfstudie isdus niets nieuws voor mij. Sommige studenten klagen over te weinigcontactonderwijs, maar als we vragen hebben mogen we de docentaltijd bellen."

Alexander Haverkamp (20) is voor de tweede keer eerstejaars enheeft daar geen spijt van. "Het curriculum is duidelijk makkelijkergeworden. Je wordt niet alleen meer beoordeeld op het halen vantentamens. Ze kijken ook naar je aanwezigheid en actieve deelnameaan de werkgroepen. Daarnaast moet je presentaties houden in plaatsvan een tentamen doen. Je kunt hier nu dus behoorlijk relaxedstuderen."

Uitgeloot

Joost Leijte heeft via 'zoekmachine Ilse' een lijst met adressenvan Nederlandse ziekenhuizen gevonden. "We zijn nog maar een weekof zes bezig, dus op dit moment zitten we nog niet in allerleimedische databestanden te zoeken. Ik ben nu bezig met een verslagvan mijn verpleegstage in het Gooi Noord-ziekenhuis in Blaricum endaarvoor moest ik even weten hoeveel bedden dat ziekenhuis heeft.Hm, 456 bedden, niet echt een groot ziekenhuis dus."

Leijte, die vorig jaar werd uitgeloot, deed om de tijd te dodeneen jaarfarmacie en was aanvankelijk van plan om dit jaar inGroningen geneeskunde te gaan studeren. "Maar toen ik hoorde dat erin Utrecht een nieuw curriculum zou komen, heb ik me hieraangemeld. Tot nu toe bevalt het me fantastisch. Het is quacomputers, qua werkgroepen, echt qua alles veel leuker dan vorigjaar. Het klinkt misschien raar, maar nu ik in dit nieuwecurriculum heb kunnen beginnen, ben ik eigenlijk wel blij dat ikvorig jaar ben uitgeloot."

Rosalie Curto/Erik Hardeman