Illegaal

Body: 

Drie studenten Ruimtelijke Wetenschappen hebben hun eigenstudiezaal ingericht op de loopbrug tussen het Minnaertgebouw enhet Buys Ballotlaborarium. Gebouwbeheerder Karel de Graaf heeft dedrie naderhand verwijderd. Volgens hem zal er meer controle in hetgebouw moeten komen. Het komt te vaak voor dat studenten die erniets te zoeken hebben komen studeren in het Minnaertgebouw.

Drie studenten Ruimtelijke Wetenschappen hebben hun eigenstudiezaal ingericht op de loopbrug tussen het Minnaertgebouw enhet Buys Ballotlaborarium. Gebouwbeheerder Karel de Graaf heeft dedrie naderhand verwijderd. Volgens hem zal er meer controle in hetgebouw moeten komen. Het komt te vaak voor dat studenten die erniets te zoeken hebben komen studeren in het Minnaertgebouw.