ingezonden brieven

Body: 
Twee weken geleden (1 februari) stond in dit blad een foto van decaan Adriaan Dorresteijn van Rechtsgeleerdheid als gitarist. Daarbij stond niet vermeld dat de foto was gemaakt door Marcel Tebbens. Dat had wel gemoeten.

Foto

U-raad

Beste collega's: in reactie op de advertentie van de U-raad in het Ublad van vorige week, 8 februari, wil de daarin niet genoemde Lijst Duurzaam u toch nog op het volgende attenderen.

Ook zonder de U-factor kan je meedoen met de Lijst Duurzaam. Het is nog niet te laat! DUS: Heb je thuis ook al niks te vertellen? Laat je liever anderen de kooltjes uit het vuur halen? Denk je: het zal mijn tijd wel duren? De U-raad helpt je daar van af.

Doe mee en laat je niet voortijdig afbranden! Geef je op voor de Lijst Duurzaam bij J.vanLeeuwen@uu.nl

Hans van Leeuwen