Inspectie: visitaties hebben nut

Body: 
Buitenstaanders die opleidingen beoordelen, doenzinvol werk. Hun belangrijkste adviezen om de kwaliteit van hetonderwijs te verbeteren, worden door universiteiten overgenomen.Maar diezelfde universiteiten geven nogal eens gebrekkigeinformatie.

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs, op grond van devisitatierapporten die in 1998 verschenen. Daarin gaanonafhankelijke commissies van buitenstaanders na of de kwaliteitvan het onderwijs de toets der kritiek kan doorstaan. Opleidingennemen de belangrijkste aanbevelingen uit deze rapporten over.Visitaties vormen daardoor een belangrijke impuls vooronderwijsvernieuwingen, aldus de inspectie.

Toch is er ook kritiek. Bijvoorbeeld op de "constant gebrekkigeinformatie" die universiteiten de commissies geven over het aantalstudenten dat op tijd zijn diploma haalt of voortijdig afhaakt. Ookvoeren universiteiten onderling nagenoeg geen debat als er eenrapport is verschenen.

Bij de commissies zelf plaatst de inspectie ook kanttekeningen.Zo geven zij onvoldoende aan hoe de opleidingen er ininternationaal perspectief voorstaan. Bovendien zijn hun criteriavaak zo algemeen van karakter, dat ze van toepassing zijn opwillekeurig welke opleiding.

HOP, MtW