Internationaal congres over meertaligheid

Body: 
Ruim 500 experts op het gebied van meertaligheid ontmoeten elkaar van 8 tot en met 11 juli 2009 op het International Symposium on Bilingualism (ISB) in het Educatorium. Het Utrecht Institute of Linguistics van de UU is de organisator van dit forum over meertaligheid.

Tijdens het congres komen actuele vragen aan de orde als: Hebben migranten bepaalde taalrechten? Wat is de beste manier om ze goed en snel Nederlands te leren? En is het goed of slecht dat ze hun moedertaal blijven spreken? Daarnaast bestrijkt het congres thema's als taalontwikkeling van tweetalige kinderen, tweetalige spraakverwerking, taalstoornissen bij tweetaligen, de verwerving van een tweede taal door kinderen en volwassenen en tweetaligheid in het onderwijs.

Deze week verscheen het boek ‘Nederland meertalenland’, geschreven door Jacomine Nortier, hoofddocent Nederlandse taal aan de Universiteit Utrecht, een van de organisatoren van het congres. De rode lijn in het boek is dat meertaligheid geen handicap is, maar een verrijking die allerlei voordelen biedt. De auteur constateert dat het met de publieke opinie over meertaligheid droevig gesteld is. Er heerst een hardnekkig misverstand dat gebruik en onderhoud van een andere taal als moedertaal ten koste gaat van het leren en spreken van het Nederlands.

(Bron: Perscommunicatie UU)

Meer informatie: www.let.uu.nl/isb7.