Internationaal netwerk praat over vrede

Body: 
Maandag is in Parnassos de vierdaagse vredesconferentie begonnenvan het internationale studentennetwerk UNITWIN. In samenwerkingmet UNESCO buigen UNITWIN-leden zich deze week over het begripCulture of Peace, een manier van denken waarbij op een vreedzamemanier met conflicten wordt omgegaan. Zestig studenten uit zesWest-Europese en zes Zuid-Afrikaanse landen discussiëren overde vraag in hoeverre studenten en universiteiten een vredescultuurkunnen beïnvloeden en bewerkstelligen.

De studenten denken dat, om internationaal goed te kunnensamenwerken, het belangrijk is eerst vast te stellen wat demaatschappelijke rol is van studenten in de verschillende landen.Daartussen zitten grote verschillen. Zo zijn studenten in Zimbabwe'de stem der stommen' en vormen ze een dwarsdoorsnede van desamenleving. Jacob Mafume (23), student Recht: "In Zimbabwe wordenwij gezien als spreekbuis voor de samenleving. En doordat studentengrotendeels op de campus wonen zijn ze gemakkelijk te mobiliserenvoor demonstraties."

Ook in Botswana worden studenten heel serieus genomen doorsamenleving en overheid. Voor de regering zijn de studenten eennieuw begin en is de universiteit een belangrijke structuur in desamenleving. "Toch zijn studenten niet erg betrokken bij wat er omhen heen gebeurt", vindt Thandi Tumelo (22), studentBedrijfsmarketing. "De universiteit is gebouwd door devrijgevigheid van de gemeenschap en tachtig procent van destudenten heeft een beurs. Daarom denken ze dat alles vanzelfgaat."

Volgens UNITWIN-organisator Germen Ypma voelen ook Nederlandsestudenten zich nauwelijks betrokken bij of bezorgd om demaatschappij: "Dat komt omdat alles hier goed geregeld is."

Na de gesprekken en discussies deze week zullen er concreterichtlijnen opgesteld worden, waarmee de UNITWIN-leden ieder in huneigen land aan de slag kunnen.

EHo


[Bijschrift bij een foto]