Introductie goed bezocht

Body: 
Het thema van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT '99)was dit jaar 'De Uitdaging', maar het had ook net zo goed 'HetRecord' kunnen zijn. Niet alleen lukte het een kleine 1100deelnemers aan UIT '99 het Guiness record Levend Mozaïek teverbreken. Ook kwam er voor het eerst in jaren een groter aantaleerstejaars dan het jaar daarvoor op de introductie af.

Het aantal eerstejaars dat zich aanmeldde voor de algemeneintroductie liep al jaren terug. Maar dit jaar deden maar liefst2100 nieuwe studenten van zowel universiteit als hbo mee aanUIT'99. En dat was meer dan vorig jaar. "Natuurlijk zijn we heelerg blij dat de opkomst zo groot is geweest", zegt Joris van Eijkvan de introductiecommissie, "en dat we die dalende lijn van hetjaarlijks aantal aanmeldingen eindelijk hebben doorbroken."

Het absolute hoogtepunt van de week was volgens Van Eijk, hetLevend Mozaïek. Op donderdag 12 augustus slaagde deorganisatie erin om1089 nieuwe eerstejaars zover te krijgen dat zemeehielpen het record te breken. Op het Neude hielden de studentenin rijen van 33 bij 33 een vel gekleurd papier omhoog, waardoor hetlogo van de Utrechtse Introductie Tijd werd gevormd.

Andere toppers tijdens de week waren het massaal kijken naar dezonsverduistering op De Uithof en een grote sportmarkt. De weeksloot af met verschillende presentaties van culturele instellingen,waaronder Het Huis aan de Werf en het Nederlands Filmfestival.Vrijdagavond ging het dancefestival U-Dance op verschillende podiain het centrum van start.

Joyce Vanhommerig