Juristen gaan strijd met uitgever aan

Body: 
De Juridische Internet Bibliotheek, eensamenwerkingsverband van de Katholieke Universiteit Brabant en dejuridische bibliotheken van Maastricht en Utrecht, gaat per 1 meiwekelijks de uitspraken van de Hoge Raad gratis via Internet(http://www.jib.org) aanbieden.Een service die tot nu toe alleen via uitgeverij Kluwer tegenbetaling beschikbaar was. Daarnaast wil de JIB ook publicaties vanmedewerkers gratis via Internet toegankelijk maken.

"We zijn al jaren bezig om de poten onder Wolters Kluwer vandaante zagen", aldus de bibliothecaris van de Juridische Bibliotheek inUtrecht, Ron Tichelaar. De uitgeverij bekleedt door jarenlangeervaring een bijna onaantastbare positie als het gaat om hetgrootschalig publiceren van juridische vakliteratuur waarvoor doorjuristen en andere vakgenoten - maar vooral door studenten - diepin de buidel getast moet worden. "Begrijp me niet verkeerd: Kluwerdoet het goed, maar is te duur". De uitgeverij biedt via Internet(http://www.kluwer.nl) aldezelfde jurisprudentie-service, maar daarvoor moet wel betaaldworden.

Overigens gaat het bij de publicatie via de JIB om kale teksten,zonder

de "verrijkingen" die Kluwer doorgaans aan de uitsprakentoevoegt. Ook is de service nog beperkt tot uitspraken op hetgebied van fiscaal recht.

De Juridische Internet Bibliotheek, die sinds begin dit jaar inde lucht is, wil zichook richten op de publicaties vanwetenschappers van de betrokken universiteiten. "Per jaar zijn wetussen 150.000 en 200.000 gulden kwijt aan auteursrechten over alleliteratuur die we gebruiken, waaronder stukken van onze eigenmedewerkers. Dat is toch te absurd voor woorden", steltTichelaar.

Het bestuur van de Rechtenfaculteit heeft daarom vier wekengeleden een brief doen uitgaan naar alle medewerkers. Vanaf numoeten die hun uitgever melden dat ze hun stukken ook gratisbeschikbaar stellen voor publicatie via Internet. Daarnaast wordtgetracht ook oudere wetenschappelijke literatuur op Internet aan tebieden. Of dat lukt hangt af van de toestemming van de betrokkenuitgevers.

In september wordt het project, dat deels door de faculteitenzelf wordt betaald, geƫvalueerd. Dan wordt ook gekeken of degepubliceerde arresten van de Hoge Raad kunnen worden uitgebreidnaar civiele zaken.

Kluwer ziet de activiteit van JIB niet als "een frontaleaanval", zoals Trouw afgelopen vrijdag meldde. "Wij zien dit nietals een bedreiging omdat we het toch moeten hebben van ons totalepakket", aldus woordvoerder G. Kortenbach.

AB