'Kabinet schiet tekort met investeren in kennis'

Body: 
Het Paarse kabinet steekt te weinig geld inonderzoek. Nederland raakt zo steeds meer achter op omringendelanden. Om de onderzoeksuitgaven weer op het peil van 1990 tebrengen, zou twee miljard gulden per jaar extra nodig zijn. Dat zeide Delftse collegevoorzitter dr. Nico de Voogd afgelopen woensdagbij de jaarlijkse 'technology lecture' in de HaagseRidderzaal.

De bijeenkomst had eigenlijk een feestelijk tintje. MinisterJorritsma van Economische Zaken presenteerde er het kabinetsplan omin vier jaar 465 miljoen gulden uit de aardgaswinsten te steken inde 'kennisinfrastructuur'. Zoals afgelopen najaar bekend werd,dient het geld ondermeer voor een sterk verbeterd Internet, eentopcentrum voor weg- en waterbouwkunde en technocentra in hetberoepsonderwijs.

Sindsdien zijn nog negen plannen geselecteerd, voor nieuwevervoerssystemen en zaken als ondergronds bouwen, bodembeheer enduurzame ontwikkeling. De rode draad in de plannen is 'vernieuwingvan de economische structuur'. Jorritsma sprak van een "enormeextra investering", met de ambitie om van Nederland "het SmartCentre van Europa" te maken.

Dit enthousiasme schoot De Voogd kennelijk in het verkeerdekeelgat. Hij wees erop dat het kabinetsplan neerkomt op 116 miljoengulden per jaar. Een deel daarvan wordt besteed aan onderwijs,kennisoverdracht en uitbreiding van Internet. Wat voor fundamenteelonderzoek resteert, is 40 miljoen gulden overheidsgeld per jaar.Dat is "geen majeure investering", vindt De Voogd.

Met CBS-cijfers liet de TU-bestuurder zien dat het onderzoek vanNederlandse bedrijven de laatste jaren stevig gegroeid is. Tegelijkbleven de overheidsuitgaven sterk achter. Terwijl de overheid in1990 1,05 procent van het Bruto Binnenlands Produkt aan onderzoekbesteedde, is dat nu maar 0,77 procent. Om die terugval goed temaken, zou twee miljard gulden per jaar nodig zijn. Op dit momentligt er volgens De Voogd in Nederland te veel nadruk op'exploitatie' van kennis, zonder dat de kennisvoorraad genoeg wordtaangevuld.

Toch ging de feeststemming woensdag niet helemaal verloren.Zowel De Voogd als de derde spreker, Ahold-baas Van der Hoeven,prees het ontluikende inzicht van het kabinet dat het niet alleenmoet investeren in nieuwe wegen, spoorlijnen en vliegvelden. Ermoet, in de woorden van Jorritsma, ook geld zijn om bedrijven enkennisinstellingen samen te laten zoeken naar "radicaal nieuweoplossingen" voor de economie van de volgende eeuw. Zulk onderzoekkrijgt nu dus extra steun.

FS, HOP