Kamer dringt aan op overleg over onderwijsbegroting

Body: 
De Tweede Kamer verzoekt minister Hermans met klem om met dehogescholen te overleggen over hun benarde financiƫle positie.Zo'n gesprek moet hij ook voeren met de universiteiten. DeKamerleden drongen daar vorige week op aan bij behandeling van deOnderwijsbegroting. Drie weken geleden werd bekend dat maar liefst29 van de 55 hogescholen in 1998 in de rode cijfers is beland.Komend jaar trekt Hermans 170 miljoen gulden extra uit voor degroei van het hoger onderwijs. Het hbo krijgt daarvan 92 miljoen,de universiteiten 78. De

PvdA noemde het extra geld voor het hbo echter 'volstrekt teweinig'. Volgens cijfers van het ministerie is de situatie in hethbo echter minder dramatisch dan de HBO-raad, de vereniging vanhogescholen, doet voorkomen. Volgens een recent rapport zouden ookuniversiteiten jaarlijks tachtig miljoen gulden extra moetenkrijgen. Hermans temperde: "De beer is nog niet geschoten. Sterkernog, ik heb nog helemaal geen beer gezien. Dan is het geen goedezaak om nu al de huid te verkopen", zei hij.