Kamer IBB uitgebrand

Body: 
Een kamer op de eerste etage aan de Ina BoudierBakkerlaan 69 is dinsdagavond totaal uitgebrand. Minimaal zeventigstudenten in het woonblok moesten hun woning verlaten. Er warengeen gewonden, alleen de huiskat van 69-1 overleefde de brandniet.

De brand brak om ongeveer elf uur uit De bewoonster had haarkamer even verlaten en een van de waxinelichtjes die daar branddeveroorzaakte het vuur. Een poging om de brand te blussen, mislukte.Op de rookmelders reageerde bijna niemand direct omdat de bewonerservan uitgingen dat het vals alarm was. De vlammen sloegen al snelaan de voorzijde uit het raam waardoor ook de bovengelegen kamervan buiten zwaar werd beschadigd.

De brandweer, die vijf minuten na het uitbreken van de brand terplekke was, zette vijf voertuigen en zestien brandweerlieden in omhet vuur te blussen. Alle bewoners kwamen veilig buiten. En studentkon niet meer door de gang en is door de brandweer met eenschuifladder in veiligheid gebracht. Alleen de bewoonster van dekamer waar de brand uitbrak, had veel rook ingeademd en is tercontrole naar het Diakonessenhuis gebracht.

Nadat de rook was opgetrokken, mochten alle bewoners van hethuizenblok onder begeleiding van de brandweer de belangrijkstespullen uit hun kamer halen. De meeste studenten vonden tijdelijkonderdak bij medestudenten op het studentencomplex.

Wanneer ze hun kamer weer in kunnen, is nog onbekend. "We zijnnu bezig de schade in kaart te brengen", zeg Coby de Vries van deStichting Sociale Huisvesting. "Uit voorzorg zijn het gas en deelektriciteit afgesloten." Ook wordt onderzocht of er asbest bij debrand is vrijgekomen. Volgens de brandweer zijn vijftien tottwintig kamers door brand of rook aangetast. De schade wordtvoorlopig geschat op minimaal 300.000 gulden.

CH