Medewerkers, beurspromovendi en studenten van de Universiteit Utrecht kunnen meepraten over universiteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie van deze universiteit. Ook kunnen zij zich kandidaat stellen voor de universiteitsraad (U-raad). Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels.

VERKIEZINGEN 2020

Wanneer zijn de verkiezingen?

De eerstvolgende verkiezingen voor de studentenzetels zijn van dinsdag 2 juni tot en met donderdag 4 juni 2020.

Hoe stel ik me verkiesbaar?

Studenten kunnen zich tot en met 7 mei 2020 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij.
  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Handige documenten

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2020 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

Datum

Actie

4 maart tot en met 7 mei 

Kiesregisters ter inzage

4 maart tot en met 7 mei

Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen

18 mei

Bekendmaken kandidatenlijsten

2 juni tot en met 4 juni (23:59) 

Stemmen

5 juni

Bekendmaken van uitslag van stemming

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030 253 43 55.