For English translation please scroll down

Tot en met 7 mei konden studenten zich verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten bekend. Bij de verkiezingen van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 juni kunnen alle studenten hun stem uitbrengen op één van de kandidaten.

 Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad en bij de diensten de dienstraad.

Vier studentenlijsten
Deze keer hebben de kandidaten voor de U-raad zich verenigd binnen vier studentenlijsten. Er is sprake van meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 juni. Wil je weten wie er op de kandidatenlijsten staan? Kijk dan hier.

Informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.

 

These are the University Council candidates!
Until 7 May 2020, Utrecht University students were able to stand as candidates for the University and Faculty Councils. We now know who did! You can vote for them during the elections that will be held from Tuesday 2 until Thursday 4 June 2020.

At Utrecht University, students, grant-PhD candidates and employees have their say on university policies. They also give advice to the university governors. In this respect, it is important to have a well-organised advisory body in place. The University Council is the advisory body of Utrecht University and consists of students, grant-PhD candidates and employees. The Faculty Council is the counterpart of the University Council at the faculty level. The Service Department Council represents the people working at the service departments.

Four student parties
There are four student parties and more candidates than seats which means that elections will be held from 2 until 4 June, 2020. Click here for the names of the candidates.

Information
For further information about the University Council elections, please contact the Secretary of the Central Electoral Committee, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.