For English translation please scroll down

Tot en met 18 maart konden studenten en medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad, dienstraden en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten bekend. Bij de verkiezingen van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april kunnen alle studenten en medewerkers hun stem uitbrengen op één van de kandidaten.

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad en bij de diensten de dienstraad.

Vier studentenlijsten en drie medewerkerslijsten
Deze keer hebben de kandidaten voor de U-raad zich verenigd binnen vier studentenlijsten en drie medewerkerslijsten. Er is bij de studenten en bij twee van de drie personeelsdistricten sprake van meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april. Wil je weten wie er op de kandidatenlijsten staan? Kijk dan hier.

Informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.

These are the University Council candidates!
Until 18 March 2021, Utrecht University students and staff were able to stand as candidates for the University. Service Department and Faculty Councils. We now know who did! You can vote for them during the elections that will be held from Tuesday 6 - Thursday 8 April 2021.

At Utrecht University, students, grant-PhD candidates and employees have their say on university policies. They also give advice to the university governors. In this respect, it is important to have a well-organised advisory body in place. The University Council is the advisory body of Utrecht University and consists of students, grant-PhD candidates and employees. The Faculty Council is the counterpart of the University Council at the faculty level. The Service Department Council represents the people working at the service departments.

Four student and three staff parties
There are four student and three staff parties and (for both the student section and two of the three staff sections) more candidates than seats which means that elections will be held from 6 - 8 April 2021. Click here for the names of the candidates.

Information
For further information about the University Council elections, please contact the Secretary to the Central Electoral Committee, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.