Kenniscafé zoekt promovendi

Body: 
Het Kenniscafé, een intiatief van de UU, Volkskrant en debatcemtrum Tumult, is op zoek naar promovendi die zich gedurende 5 minuten over hun onderzoek willen laten ondervragen door wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout.

De ‘promovendus van de maand’ krijgt de gelegenheid om zijn/haar onderzoek en proefschrift te presenteren en er bekendheid aan te geven. De avond wordt op zaterdag aangekondigd in het Kennis-katern van de Volkskrant en maandag op de voorpagina.

Bedoeling van het Kenniscafé is een zo laagdrempelig mogelijke presentatie van onderzoek. Zo vindt het daadwerkelijk plaats in een café (De Nieuwe Dikke Dries, Oudkerkhof 36), wordt er gezocht naar onderwerpen die tot de verbeelding spreken - uiteenlopend van de bètacanon, puberhersens, opwarming van de aarde of 25 jaar seksuologisch onderzoek. Wetenschappers vanuit het hele land hebben de afgelopen tijd dan ook een bijdrage geleverd.

Het onderzoek van de promovendus hoeft niet aan te sluiten bij het thema van de avond. Op maandag 19 februari, het eerstkomende Kenniscafé, is dat ‘Biobrandstof, oplossing of probleem?’ Behalve het debat met deskundigen onder leiding van Van Calmthout spreken Volkskrant-journalist Michael Persson en historicus Maarten van Rossem een column uit, en is er dus voortaan het interviewtje met een promovendus.

AH

Promovendi die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met persvoorlichter Soleanie Martis van de UU, 253.2411.
Het Kenniscafé vindt plaats elke derde maandag van de maand, van 20.00-21.30 uur