Kennismakingsdag aspirant-studenten B&O

Body: 
Zeventig aankomend studenten verschenen afgelopen zaterdag methun ouders op de kennismakingsdag van de opleiding Bestuurs- &Organisatiewetenschap (B&O) die in september van start gaat.Met 65 vooraanmeldingen doet het nieuwe Utrechtse initiatief het nual beter dan vergelijkbare studies elders. De uitgangspunten van deopleiding - kleinschalig onderwijs en actieve werkvormen - blijkenveel vwo-scholieren aan te spreken. Om hen ermee kennis te latenmaken werd met de aanwezige scholieren de duivenoverlast in de stadUtrecht als case-studie behandeld. Door goedevoorlichtingsactiviteiten hoopt de opleiding scholieren in staat testellen een bewuste studiekeuze te maken. Veel van debelangstellenden toonden zich afgelopen zaterdag bezorgd over denumerus fixus die B&O toepast. Slechts negentig studenten mogenover een aantal maanden beginnen. De verwachting op dit moment isdat er uiteindelijk tussen de 90 en 120 aanmeldingen zullenzijn.

Zeventig aankomend studenten verschenen afgelopen zaterdag methun ouders op de kennismakingsdag van de opleiding Bestuurs- &Organisatiewetenschap (B&O) die in september van start gaat.Met 65 vooraanmeldingen doet het nieuwe Utrechtse initiatief het nual beter dan vergelijkbare studies elders. De uitgangspunten van deopleiding - kleinschalig onderwijs en actieve werkvormen - blijkenveel vwo-scholieren aan te spreken. Om hen ermee kennis te latenmaken werd met de aanwezige scholieren de duivenoverlast in de stadUtrecht als case-studie behandeld. Door goedevoorlichtingsactiviteiten hoopt de opleiding scholieren in staat testellen een bewuste studiekeuze te maken. Veel van debelangstellenden toonden zich afgelopen zaterdag bezorgd over denumerus fixus die B&O toepast. Slechts negentig studenten mogenover een aantal maanden beginnen. De verwachting op dit moment isdat er uiteindelijk tussen de 90 en 120 aanmeldingen zullenzijn.


[Bijschrift bij een foto]