Kerstvakantie U-blad begint 14 december

Body: 
Op 14 december verschijnt het laatste U-blad van ditkalenderjaar. De deadline voor Ukjes en faculteitsberichten voorhet eerste nummer in 2001 (dat verschijnt op 11 januari) isdonderdag 4 januari, 12.00 uur. Ukjes kunnen per post (Postbus85.232, 3508 AE Utrecht) of in de brievenbus bij de redactieaangeleverd worden (met bijsluiting van het verschuldigde bedrag),faculteitsberichten per e-mail: info@ublad.uu.nl