Kinderrechtswinkel

Body: 
De Utrechtse Rechtswinkel voor kinderen en jongeren zal vrijdagde tweejaarlijkse 'Petra van Luyn prijs' uitreiken aan FloorDöll. Döll zette in Amsterdam een kinderboederij op dievoor kinderen in de wijde omgeving een bijzonder sociale functievervult. De prijs is een blijk van waardering voor personen ofinstellingen die zich op inzetten voor de rechten of belangen vanhet kind. De prijs is een hommage aan wijlen Petra van Luyn-vanAmelrooij. Zij verdedigde als advocaat de rechten van kwetsbaregroepen en was in1986 mede oprichtster van de Kinderrechtswinkel inUtrecht. De uitreiking van de Petra van Luyn-prijs zal opvrijdagmiddag 20 november om half twee plaatsvinden in deConcertzaal van Tivoli.