Kinderziekenhuis verhuist

Body: 
Woensdag 3 maart, om 5.00 is het dan zo ver. De eerste van dezeventig klinische patiënten van het oude WilhelminaKinderziekenhuis verhuizen naar het nieuwe WKZ in De Uithof. Deverhuizing, die in totaal drie weken in beslag neemt, is eenlogistieke operatie van formaat. Het gaat in titaal om eenverhuisvolume van achthonderd kubieke meter (gelijk aan 240huishoudens). Er komen dertien verhuisauto's, vijftig verhuizers,14.500 dozen, 1600 rolcontainers en 1 miljoen verhuisstickers aante pas.Onder begeleiding van motoragenten komen de als ambualncesingerichte verhuisauto's een voor een binnen na een rit vanongeveer twintig minuten. Mirjam van Raamsdonk, medewerker vanziekenhuiswinkel 'Alles Kids', wacht de kinderen op metknuffelaapjes en ballonnen. Ook Alda Elsinga die als psychologeverbonden is aan de afdeling medische psychologie enmaatschappelijk werk, staat bij de lift op de eerste verdieping tewachten. "De verhuizing is goed verlopen. De verwarming deed hetvorige week nog niet en er was een doos verdwaald. Maar dat is danook het enige." Volgens verhuizer Felix Egberts "gaat het lekker."Hij vindt het nieuwe WKZ erg mooi.

"Het is één groot feest", zegt Willem de Vries (artsassistent kindergeneeskunde) over de verhuizing. "Er zijncadeautjes en ballonnen en alles is heel goed georganiseerd."

De patiënten zelf reageren verschillend op de verhuizing.Sommigen lopen een rondje over de afdeling, anderen kijken verbaasdals ze de lift worden uitgeduwd en met bed en al een nieuwe gang inworden gereden. Een jongetje zit rechtop in zijn bed als deliftdeuren op de eerste verdieping open gaan: 'Nou, daar zijn wedan!'.

Lineke van den Boezem