KNAW wil 'akademie'-studentassistenten

Body: 
Nieuwe minister, nieuwe kansen. Opnieuw houdt de KNAW een pleidooi voor het verhogen van het aantal spannende student-assistentschappen. Daar zou minister Plasterk van OCW jaarlijks vijf miljoen euro voor moeten uittrekken.

“Het lijkt mij hoog tijd voor een majeur initiatief om jong talent te laten stoppen met zwart bordenwassen in de horeca, en mee te laten draaien in de wereld van hun eigen universiteit.” Dat zei Frits van Oostrom vorig jaar in een rede voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW zou het idee van ‘Akademie-assistenten’ nader verkennen, beloofde hij.

Die belofte is nu ingelost. Onder het motto “van de tap naar het lab” overhandigt Van Oostrom vanavond samen met het Interstedelijk Studenten Overleg een plan aan de minister. Voor vijf miljoen euro kunnen ongeveer 750 masterstudenten extra een aanstelling krijgen van een dag in de week.

Het assistentschap is vooral een middel om getalenteerde studenten iets extra’s te bieden. Wellicht kan dat leiden tot een verhoogd enthousiasme voor de wetenschap, “maar dat is niet het uitsluitende doel”.

De KNAW en ISO vragen de faculteiten plannen te maken, liefst in overleg met de studentengeleding. Daar moet dan iets bijzonders uitkomen. Want: “Assisteren bij een practicum of het in stilte verwerken van survey-gegevens, hoe nuttig en leerzaam ook, zijn niet direct zaken waaraan de KNAW denkt in dit verband.”

De Akademie zal de kwaliteit en haalbaarheid van de plannen toetsen. In januari 2008 zouden de eerste Akademie-assistenten aan de slag kunnen, menen ISO en KNAW.

HOP