Koers opnieuw decaan bij Rechten

Body: 
Prof.dr. A. Koers zal met ingang van 1 september gedurende eenjaar fungeren als decaan van de faculteit Rechten. Koers is benoemdals tijdelijk vervanger van decaan Ten Berge die als gevolg van eenlangdurige ziekte zijn ambt voorlopig niet kan vervullen. Koers wasook in de jaren tachtig al zes jaar decaan. In de faculteitScheikunde wordt de huidige decaan, prof.dr G. van Koten op 1december opgevolgd door prof.dr. J. Vliegenthart, die voor driejaar aantreedt. Ook Vliegenthart heeft het decanaat van zijnfaculteit al eerder vervuld.