Koploper

Body: 
De Universiteit Utrecht was gemeten naar het aantalinschrijvingen vorig jaar de grootste universiteit van Nederland.Dit blijkt uit de 'kengetallen universitair onderwijs' (KUO) diedoor de vereniging van universiteiten, de VSNU, zijn verzameld. Met22276 studenten was de UU voor het eerst groter dan de Universiteitvan Amsterdam (UvA) die met 22000 inschrijvingen genoegen moestnemen. Toch is er een gestage afname waar te nemen van het aantalstudenten dat aan de UU is verbonden. In het academisch jaar1993/1994 wist Utrecht zich nog verzekerd van 25662 ingeschrevenstudenten. Overigens wist alleen de Universiteit Maastricht (UM)vorig jaar meer studenten te trekken dan een jaar eerder. DeLandbouw Universiteit Wageningen (LUW) is met 3937 studenten nogsteeds de kleinste universiteit van het land.