Koppelingswet

Body: 
De Universiteit Leiden weigert illegaal in Nederlandverblijvende studenten te weigeren. Sinds 1 juli zijnuniversiteiten op basis van de zogenaamde Koppelingswet verplichtde verblijfsstatus van buitenlanders te controleren en illegalenuit te schrijven. Leiden denkt die verplichting te kunnen omzeilenzonder de wet te overtreden. Rector-magnificus Wagenaar van deLeidse universiteit verwijst naar de Tweede Wereldoorlog om uit teleggen waar de "grote gevoeligheid, juist op het terrein van deacademische vrijheden" vandaan komt. Leiden was destijds de eersteuniversiteit die in verzet kwam tegen de uitsluiting van joodsehoogleraren.

De andere universiteiten verzetten zich niet langer tegen deKoppelingswet, nu die is aangenomen. Zij geven buitenlanders nogtot 1 februari de tijd om geldige papieren te laten zien.