Kort studenten-nieuws

Body: 
Schadevergoeding

Studente Laura van Vuurde die begin okober wegensbrandonveiligheid uit haar kamer aan de Ooftstraat weg moest,krijgt veel minder schadevergoeding van haar huisbaas dan ze hadgehoopt. Van Vuurde eiste dat ze per 1 november haar kamer weer inkon of anders een schadevergoeding van 250 gulden zou krijgen voorelke dag na deze datum. Van de rechter hoefde de huisbaas slechts750 gulden schadevergoeding en 1550 gulden voor de proceskosten tebetalen. De studente, die vindt dat haar huisbaas in gebreke isgebleven door niet te zorgen voor een brandveilige woning,overweegt nu een bodemprocedure.

Nachtrust

Een hele nacht doorleren als je volgende dag een tentamen hebt,heeft geen zin. Integendeel. Mensen die slapen nadat ze nieuwe stofbestudeerd hebben, herinneren zich de volgende dag meer dan mensendie heel de nacht opblijven om te studeren. Dat blijkt uit eenonderzoek van de Harvard Medical School. "Wij denken dat en goedenachtrust het herinneringsproces versterkt", zegt R. Stickgold,leider van het onderzoek. Het onderzoek geeft volgens hem nieuwbewijs dat voldoende rust noodzakelijk is voor het leerproces.

Computerzalen

Studenten in de faculteitsraad van Letteren pleitten afgelopenzomer een ruimere openstelling van de computerzalen op de KrommeNieuwegracht 80. Volgens hen waren er te vaak files voor decomputers. Uit een recent onderzoek blijkt echter dat in dagdelengemiddeld maar 58 procent van de computers gebruikt wordt en in deavonduren zelfs maar 17 procent. Er is alleen eencapaciteitsprobleem van ongeveer 11.00 tot 14.00 uur, wanneer allestudenten voor of na hun college willen mailen of printen. Hetfaculteitsbestuur zal daarom niet de openingstijden verruimen. Alsoplossing voor het computerprobleem zullen er vijftig extracomputers komen. Bovendien wordt het printtarief tijdens de druksteuren verhoogd, zodat studenten gestimuleerd worden buiten de spitsde computers te gebruiken.

Playboy

Poseren in de Playboy voor studiepunten. Over deze actie vanstudente Marije Sietsma was begin dit jaar op de School voor deJournalistiek behoorlijk wat te doen. Directeur Paula van Schaverenvond het namelijk niet kunnen dat een studente voor het vak'freelance voor gevorderden' een verhaal schreef overblootreportages en daarbij zelf uit de kleren ging. Haar reactiewerkte averechts. Om de directeur belachelijk te maken, willen viermedestudenten van Sietsma nu ook gaan poseren. Als het allemaaldoorgaat, zullen de studentes prijken in het januarinummer van hetblootblad.